• THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

  Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán là những câu thường gặp trong chuyên ngành kế toán tài chính kiểm toán thuế kho doanh nghiệp. Từ vựng từ điển tiếng anh kế toán, các mẫu câu giao tiếp tiếng anh thường gặp trong ngành kế toán. Tài liệu giúp học tập tra các tài liệu kế toán tốt hơn dành cho sinh viên và người đi làm kê toán

  Ngày đăng: 28-09-2019

  425 lượt xem

  THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

       Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán là những câu thường gặp trong chuyên ngành kế toán tài chính kiểm toán thuế kho doanh nghiệp. Từ vựng từ điển tiếng anh kế toán, các mẫu câu giao tiếp tiếng anh thường gặp trong ngành kế toán. Tài liệu giúp học tập tra các tài liệu kế toán tốt hơn dành cho sinh viên và người đi làm kê toán

   

  HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

  In accordance (noun) with: following or obeying a rule, law : phù hợp, thống nhất
  Established by: thành lập bởi
  VD: to be consistent with the definition of taxable profit or loss determined in accordance with the rules established by the taxation authorities

  Payable: phải trả
  Recoverable: có thể thu hồi (khấu trừ, hoàn [thuế])
  Vary (verb): different: khác biệt
  VD: tax rules in your country might vary from accounting rules

  Recognized: được ghi nhận
  Deductible: được khấu trừ
  Tax purposes: mục đích thuế
  VD: expenses recognized in the Financial Statements but not deductible for tax purposes

  Allowable: được cho phép, được quyền [khấu trừ thuế]
  Tax return: tờ khai thuế
  Interest income: thu nhập lãi tiền gửi
  To be taxed: bị đánh thuế/chịu thuế
  VD: income not recognized in the Financial Statements but included in the tax return

  On a cash basis: trên/theo cơ sở tiền
  VD: in some countries interest income is taxed on a cash basis, so interest revenue for x that was paid to your company in x would be included in tax return for year x
  Only once paid: chỉ khi thực chi trả
  VD: For example in some countries special bonuses to employees are allowable only once paid

  Government grants: hỗ trợ từ chính phủ
  Not be taxable: không chịu thuế
  VD: some government grants receipts might not be taxable at all

  Accounting profit or loss vstaxable profit or loss
  (Lợi nhuận hoặc lỗ kế toán vslợi nhuận hoặc lỗ chịu thuế)

  Expenses recognized in the Financial Statements but not deductible for tax purposes
  (Những chi phí được ghi nhận vào Báo cáo Tài chính nhưng không được khấu trừ cho mục đích thuế )

  Income not recognized in the Financial Statements but included in the tax return
  (Thu nhập không được ghi nhận trong Báo cáo Tài chính nhưng lại bao gồm trong tờ khai thuế)

  Expenses not recognized in the Financial Statements but deductible for tax purposes
  (Chi phí không được ghi nhận trong Báo cáo Tài chính nhưng được khấu trừ cho mục đích thuế)

  Income recognized in the Financial Statements but not included according to tax rules
  (Thu nhập được ghi nhận trong Báo cáo Tài chính, nhưng không bị tính thuế theo các quy định về thu)

  To be defined (veb): được định nghĩa
  Deducting (verb-ing): trừ đi
  Tax expense (noun): chi phí thuế
  VD: the accounting profit is defined as a profit or loss for the period before deducting tax expense

  Throughout (adv): in every part, or during the whole period of time: trong suốt [thời gian này…]; trong toàn bộ [nội dung này…]
  Profits before tax: lợi nhuận [kế toán] trước thuế
  VD: When I speak about the accounting profits throughout this video I am referring to profits before tax

  To be consistent (adj): agreeing/not changing: thống nhất
  Definition (noun): a statement that explains the meaning of… : định nghĩa
  Determined (verb-ed): to control or influence something directly: được quy định/chịu ảnh hưởng bởi…

  Tag: Tiếng anh chuyên ngành kế toán, từ vựng tiếng anh kế toán, học tiếng anh ngành kế toán, bài thi tiếng anh kế toán.

  Mời quý thầy cô tham gia các diễn đàn trao đổi trên Facebook:

  1. Diễn đàn giáo viên ngữ văn THCS: https://www.facebook.com/groups/diendangiaoviennguvanthcs/

  2. Diễn đàn giáo viên toán THCS: https://www.facebook.com/groups/2389736334399420/

  3. Diễn đàn giáo viên tiểu học: https://www.facebook.com/groups/diendangiaovientieuhoc/

   

  THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP Liên hệ:

  CÔNG TY TNHH EURODODO

  Đ/C: 6/33/7/4 Đường Vườn Lài P. An Phú Đông Q.12 TP.HCM Website: EuroDodo.com

  PHÒNG KINH DOANH

  Email: kinhdoanh@eurododo.com Hotline:  0374.008.015                     

  EDUculum.com - Nguồn tài liệu miễn phí

  Email: info@educulum.com

  Theo dõi Youtube

  Chuyên mục: Đề thi | Tiểu học | Nuôi dạy con | Toán |  Văn | Anh | sinh | sử

  Các diễn đàn trao đổi Facebook:

  1. Diễn đàn giáo viên ngữ văn THCS: https://www.facebook.com/groups/diendangiaoviennguvanthcs/

  2. Diễn đàn giáo viên toán THCS: https://www.facebook.com/groups/2389736334399420/

  3. Diễn đàn giáo viên tiểu học: https://www.facebook.com/groups/diendangiaovientieuhoc/

   

gotop