• IXYS Vietnam - Đại lý thiết bị bán dẫn chỉnh lưu IXYS -Kho

  Đại lý thiết bị IXYS Vietnam chuyên các thiết bị điện - điện tử bán dẫn chỉnh lưu thyristor POWER SEMICONDUCTORS IXYS semiconductor field effect transistors (MOSFETs IGBTs IXYS' power MOSFETs IGBT...

  Ngày đăng: 04-07-2019

  156 lượt xem

  Đại lý cung cấp thiết bị IXYS Vietnam - Điện điện tử bán dẫn chỉnh lưu

        Đại lý thiết bị IXYS Vietnam chuyên các thiết bị điện - điện tử bán dẫn chỉnh lưu thyristor POWER SEMICONDUCTORS IXYS semiconductor transistors MOSFETs IGBTs IXYS power MOSFETs IGBTs motor drives, rectifiers, thyristors and GTOs. INTEGRATED CIRCUITS IXYS  relays, ASICs and ASSP integrated circuits (ICs) IXYS MICROCONTROLLERS IXYS microcontroller units (MCUs) system-on-chip (SoC)  MCUs RF POWER & SYSTEMS (RF) semiconductors GaA  diodes, MOSFET Driver ICs, microwave MMIC modules diodes, solar cell

       Các thương hiệu thiết bị bán dẫn chỉnh lưu khác: Bourns Crydom Fairchild Hitachi IR Kejikeyi Midori Precisions  Nihon Powerex Saishemok Semikron Sakae Sanrex Tocos Tyco Dynex Westcode Mitsubishi Techsem Vishay Ixys  Infineon IXYS Toshiba

  Kho hàng thiết bị bán dẫn chỉnh lưu IXYS Vietnam

  MCC95-08io1B MCC95-06io1B MCC95-12io1B MCC95-14io1B
  MCC18-12i08 IXYS MCC18-06i08 MCC18-08i08 MCC18-10i08 IXYS
  MCC21-14IO1B MCC21-06i01B MCC21-08i01B IXYS MCC21-10i01B
  MCC21-14i08B MCC21-12i08B MCC21-10i08B MCC21-08i08B
  MCD225-12io1 MCD225-14io1 MCD225-16io1 MCD225-18io1
  VHF15-16I05 VHF15-16IO5 VHF15-08io5 VHF15-12IO5
  VUO110-16N07 VUO110-16NO7 VUO110-14N07 VUO110-12N07
  VUO190-08NO7 VUO190-08N07 VUO190-12N07 VUO190-12NO7
  VUO200-16N07 VUO200-16NO7 VUO200-12N07 VUO200-12NO7
  VUO34-12N01 VUO34-10NO1 VUO34-16NO1 VUO34-16N01
  VUO36-14NO3 VUO36-12NO8 VUO36-18NO8 VUO36-12 IXYS
  VUO50-16N03 VUO50-18N03 VUO50-14N03 vuo50-08N03
  VUO55-18N07 IXYS VUO55-18NO7 VUO55-16NO7 VUO55-16N07
  VUO60-08NO3 VUO60-12N03 VUO60-12NO3 VUO60-16N03
  VUO82-12N07 VUO82-14NO7 VUO82-12NO7 VUO82-16NO7
  DSEI2X31-10B DSEI2X31-12B DSEI2X31-08B DSEI2X31-04C
  MCC132-08io1 IXYS MCC132-12io1B MCC132-14io1 IXYS MCC132-16io1
  MCC132-08io8 MCC132-12io8B MCC132-14io8 MCC132-16io8
  MCC161-16i01B MCC161-18i01B MCC161-20i01B MCC161-22i01B
  MCC162-08io1B MCC162-12io1B MCC162-14io1B MCC162-16io1B
  MCC162-08io8B MCC162-12io8B MCC162-14io8B MCC162-16io8B
  MCC19-08io1B MCC19-10io1B MCC19-12io1B MCC19-14io1B
  MCC19-08io8B MCC19-10io8B IXYS MCC19-12io8B MCC19-14io8B
  MCC220-08io1 MCC220-12io1 MCC220-16io1 MCC220-16io8
  MCC250-16IO1B MCC250-16I01B MCC250-16io1 MCC250-12io1
  MCC25-08io1B MCC25-10io1B MCC25-12io1B MCC25-14io1B
  MCC25-08io8B MCC25-10io8B MCC25-12io8B MCC25-14io8B
  MCC255-16I01 MCC255-16io1 MCC255-14io1 MCC255-12I01
  MCC26-08io1B MCC26-10io1B MCC26-12io1B MCC26-14io1B
  MCC26-08io8B MCC26-10io8B MCC26-12io8B MCC26-14io8B
  MCC310-12i01B MCC310-12IO1 MCC310-120io1 MCC310-14io1
  MCC310-16i01B MCC310-16iO1 MCC310-16IO1B MCC310-16I01
  MCC312-16i01 MCC312-16IO1 6SY7010-0AA05 MCC312-16
  MCC40-08io1B MCC40-10io1B MCC40-12io1B MCC40-14io1B
  MCC40-08io8B MCC40-10io8B MCC40-12io8B MCC40-14io8B
  MCC44-08io1B MCC44-10io1B MCC44-12io1B MCC44-14io1B
  MCC44-08io8B MCC44-10io8B MCC44-12io8B MCC44-14io8B
  MCC55-08io1B MCC55-10io1B MCC55-12io1B MCC55-14io1B
  MCC55-08io8B MCC55-10io8B MCC55-12io8B MCC55-14io8B
  MCC56-08io1B MCC56-10io1B MCC56-12io1B MCC56-14io1B
  MCC56-08io8B MCC56-10io8B MCC56-12io8B MCC56-14io8B
  MCC72-08io1B MCC72-10io1B MCC72-12io1B MCC72-14io1B
  MCC72-08io8B MCC72-10io8B MCC72-12io8B MCC72-14io8B
  MCC90-08io1B MCC90-06io1B MCC90-12io1B MCC90-14io1B
  MCC90-08io8B MCC90-06io8B MCC90-12io8B MCC90-14io8B
  MCD132-08io1B MCD132-12io1B MCD132-14io1B MCD132-16io1B
  MCD132-08io8B MCD132-12io8B MCD132-14io8B MCD132-16io8B
  MCD161-16io1B MCD161-18io1B MCD161-20io1B MCD161-22io1B
  MCD162-08io1B MCD162-12io1B MCD162-14io1B MCD162-16io1B
  MCD162-08io8B MCD162-12io8B MCD162-14io8B MCD162-16io8B
  MCD220-12io1 MCD220-16io1 MCD220-08io1 MCD220-14io1
  MCD250-16 IXYS MCD250-16I01 MCD250-12io1 MCD250-16io1B
  MCD255-18io1 MCD255-16I01 MCD255-14I01 IXYS MCD255-1201
  MCD26-08io1B MCD26-12io1B MCD26-14io1B MCD26-16io1B
  MCD26-08io8B MCD26-12io8B MCD26-14io8B MCD26-16io8B
  MCD44-08io1B MCD44-12io1B MCD44-14io1B MCD44-16io1B
  MCD44-08io8B MCD44-12io8B MCD44-14io8B MCD44-16io8B
  MCD56-08io1B MCD56-12io1B IXYS MCD56-14io1B MCD56-16io1B
  MCD56-08io8B MCD56-12io8B MCD56-14io8B MCD56-16io8B
  MCD72-08io1B MCD72-12io1B MCD72-14io1B MCD72-16io1B
  MCD72-08io8B MCD72-12io8B MCD72-14io8B MCD72-16io8B
  MCD90-08io1B MCD90-12io1B MCD90-14io1B MCD90-16io1B
  MCD90-08io8B MCD90-12io8B MCD90-14io8B MCD90-16io8B
  MCD95-08io1B MCD95-12io1B MCD95-14io1B MCD95-16io1B
  MCD95-08io8B MCD95-12io8B MCD95-14io8B MCD95-16io8B
  MCO500-14I01 MCO500-18I01 MCO500-12io1 MCO500-16io1
  MDD172-08N1 MDD172-12N1 MDD172-13N1 MDD172-16N1
  MDD172-16N1B MDD172-14N1B MDD172-12N1B MDD172-18N1B
  MDD250-12N1 MDD250-16N1 MDD250-12N1B MDD250-16N1B
  MDD26-12N1B MDD26-18N1B MDD26-08N1B MDD26-14N1B
  MDD310-16N1 MDD310-14N1 MDD310-18N1 IXYS MDD310-12N1
  MDD56-08N1B MDD56-12N1B MDD56-18N1B MDD56-16N1B
  MDD95-12N1B MDD95-16N1B MDD95-14N1B MDD95-08N1B
  MDD95-08N1 MDD95-16N1 MDD95A12N1 MDD95A12N
  VHF28-14io5 VHF28-16io8 VHF28-12I05 VHF28-08io5
  VHF36-16io5 VHF36-16 IXYS VHF36-12IO5 VHF36-12IO5B
  VUB60-12N01 VUB60-16N01 VUB60-16NO1 VUB60-12NO1
  VUB70-16 VUB70-16NO1 VUB70-12NO1 VUB70-16N01
  VUB71-16 IXYS VUB71-16N01 VUB71-16NO1 VUB71-12NO1
  VUO105-12N07 VUO105-16N07 VUO105-12NO7 VUO105-16NO7
  VUO125-12N07 VUO125-12NO7 VUO125-14NO7 VUO125-14N07
  VUO160-08NO7 VUO160-08N07 VUO160-16NO7 VUO160-16N07
  VUO16-12N01 VUO16-12NO1 VUO16-16N01 VUO16-16NO1
  VUO22-12N01 VUO22-14NO1 VUO22-16N01 VUO22-16NO1
  VUO35/16N07 VUO35-12N07 VUO35-16N07 VUO35-14N07
  VUO52-16N01 VUO52-12N01 VUO52-12NO1 VUO52-16NO1
  VUO62-12N07 VUO62-16NO7 VUO62-14NO7 VUO62-18N07
  VUO80-12NO1 VUO80-14NO1 VUO80-16NO1 VUO80-18N01
  VUO85-12N07 VUO85-16N07 VUO85-12NO7 VUO85-16NO7
  MDD431R-50-20A MDD431R-50-20C 5SEF0050L202202 MCC95-16io1B
  MMO90-14I06  IXYS  IXYS MCC18-14i08
  DSEI2X61-06C DSEI2X61-10B DSEI2X61-04 MCC21-12i01B
  MCC200-16IO1 MCC200-16I01 MCC200-08I01 MCC21-06i08B
  MCC225-22IO1 MCC225-18IO1 MCC225-20IO1 MCD225-20io1
  MCC552-16io2 MCC552-14io2 MCC552-12io2 VHF15-08I05
  MCD224-22IO1 MCD224-20I01 MCD224-20IO1 VUO110-12NO7
  MCO450-20io1 MCO450-18io1 MCO450-16io1 VUO190-16N07
  MCO600-16 MCO600-14 MCO600-12 VUO200-08N07
  MDD220-16N1 MDD220-12N1 MDD220-14N1 VUO34-18N01
  MDD220-12N1B MDD220-14N1B MDD220-16N1B NO8 IXYS
  MDD25-12M MDD25-12N MDD25-12 IXYS VUO50-12-N03
  MDD72-12N1B MDD72-12N1B-03 MDD72-08N1B VUO55-12N07
  MDD72-18N1B MDD72-16N1B. MDD72-16N1B VUO60-16NO3
  MDD95-18N1B MDD95-22N1B MDD95-20N1B VUO82-16N07
  MEK350-02DA MEK350-06DA MEK350-12DA DSEI2X31-06A
  MEO550-12DA MEO550-02DA MEO550-06DA MCC132-12io1
  VHF85-12I07 VHF85-14IO7 VHF85-16IO7 MCC19-16io1B
  VUB120-12NO2T VUB120-16NOXT VUB120-16NO2T MCC19-16io8B
  VUO28-12NO7 VUO28-12N07 VUO28-06NO7 MCC250-14io1
  VUO70-12N07 VUO70-12NO7 VUO70-16NO7 MCC25-16io1B
  VVZ110-12I07 VVZ110-14I07 VVZ110-16I07 MCC25-16io8B
  VVZ175-12I07 VVZ175-14I07VVZ175-16IO7 VVZ175-16I07 IXYS MCC26-16io1B
  VVZF70-08io7 VVZF70-14io7 VVZF70-16io7 MCC26-16io8B
  DSEI2X101-12A DSEI2X101-12A-20 CC95-08io8B MCC40-16io1B
  IXDN75N120 IXDN75N120D1 MCC18-16i08 MCC40-16io8B
  IXFN80N50 IXYS IXFN80N50P MCC21-14i01B MCC44-16io1B
  MCC162-18io1B MCC162-18io8B MCC21-16i08B MCC44-16io8B
  MCC200-12io1 MCC200-14iO1 MCD225-22io1 MCC55-16io1B
  MCC200-18IO1 MCC200-18I01 VHF15-14io5 MCC55-16io8B
  MCC224-22IO1 MCC224-20IO1 VUO110-14NO7 MCC56-16io1B
  MCC312-14I01 MCC312-12io1 VUO190-16NO7 MCC56-16io8B
  MCC312-18IO1 MCC312-18I01 VUO200-08NO7 MCC72-16io1B
  MCC44-18io8B IXYS MCC44-18i01B VUO34-18NO1 MCC72-16io8B
  MCC500-12io1 MCC500-12I01 VUO36-16N07 MCC90-16io1B
  MCC500-16IO1 MCC500-16I01 VUO50-16NO3 MCC90-16io8B
  MCC501-12iO1 MCC501-12io2 VUO55-12NO7 MCD220-10io1
  MCC501-14IO1 MCC501-14io2 VUO60-18N03 MDD172-18N1
  MCC501-16I01 MCC501-16IO2 VUO82-18N07 IXYS MDD26-16N1B
  MCC501-18IO1 MCC501-18IO2 MCC95-06io8B MDD310-08N1
  MCC60-16io1B MCC60-16I01B MCC21-16i01B MDD95-16
  MCC700-18io1W MCC700-16io1W MCC21-14IO8B VHF28-16Io5
  MCD162-18io1B IXYS MCD162-18io8B VHF15-14I05 VUB70-12N01
  MCD310-16I01 MCD310-16IO1 VUO190-18NO7 VUO125-16NO7
  MCD44-18io8B MCD44-18io1B VUO200-18N07 VUO160-12N07
  MCD500-16iol MCD500-12iol VU034-18N01 IXYS VUO35-14NO7
  MCD501-12io1 MCD501-12io2 VUO36-08NO8 VUO80-16N01
  MCD56-18io1B MCD56-18io8B VUO60-14N03 VBO13-08NO2
  MCD95-18io1B MCD95-18io8B MCC95-12io8B DSEI2X30-06P
  MCO550-12I01B MCO550-16I01B MCC21-16IO8B DSEI2X30-12B
  MCO801-16io1 MCO801-14io1 IXYS VUO200-18NO7 DSEI2X30-06C
  MDD142-12N1 MDD142-12N1B VUO36-16N03 DESI2X30-06C
  MDD142-16N1 MDD142-16N1B MCC95-14io8B DSEI2X31-06C
  MDD175-26N1 IXYS MDD175-28N1 MCC95-16io8B MCC65-12io8
  MDD255-12N1 MDD255-16N1 MCC95-18io1B VBO52-16N07
  MDD42-08N1 MDD42-04N1 VUO36-16N08 MDD25-16N1 IXYS
  5SED0080L1622 MDD431-80-16 VUO36-12N08 IXFN44N60
  MDD44-12N1 IXYS MDD44-06N1 IXFN150N15 MDD40-12
  MDD44-16N1B MDD44-12N MCD94-20IO1B IXYS IXTN36N50
  5SED0250Q1022 MDD452-250-10 IXFN32N100P DSEP2X25-12C
  5SED0250Q1822 MDD452-250-18 MCD40/12106 VUO30-12
  5SED0250Q1023 MDD452A-250-10 MCD40-12I06 MDD21-16N1B
  5SED0250Q1823 MDD452A-250-18 IXFN44N80 DESI2X61-06C
  5SED0250Q1024 MDD452K-250-10 IXSN80N60BD1 IXYS VBO30-08N07
  5SED0250Q1824 MDD452K-250-18 IXSN80N60A DSEP2x31-06B
  MDD72/16 MDD72-16N1 IXYS DSEP2X101-04A IXFN48N50U2
  MEO450-12DA MEO450-06DA IXFN210N30P3 MDD26-16N1D
  MMO175-12I07 MMO175-16I07 IXFN44N50U2 VBO40-08NO6
  MWI50-06A7 IXYS MWI50-06A7T MCD40-16I06 IXFN48N50
  MWI50-12A5 MWI50-12E6K IXFN125NQ015PBF IXFB90N85X
  MWI50-12A7T MWI50-12E7 VVZ12-12I01 DSS2x61-01
  IXGN60N60 SOT227 IXFN60N60 DSEP2X61-12A
  VBO30-16NO7 VB030-16NO7 IXFN38N100Q2 IXFN45N50
  VBO105-16N07 VBO105 DSEI2X101-12P VBO40-08N06
  VBO125-18N07 IXYS VBO125 IXFN200N10P IXYS VUO30-16N03
  VGO36-16IO7 VG036-16IO7 IXFN100N20 MDD44-120
  VHFD29-08IO1 VHFD29-08I01 IXFN180N20 VUO50-16NO1
  VMM1500-0075X2 VMM1500-075X2 DSEI2X100-12A DSS2x61-0045A
  VMM85-02F IXYS VMM85-02FS IXFN32N120P MDD56-14N1B
  VTO110-12io7 VTO110-14io7 VMK90-02T2 MCC40-15ioB
  VUB120-16NO2 VUB120-12N02 DSEP2x91-06A VBO52-12NO7
  VUB120-16NO1 VUB120-12NO1 IXGN60N60C2D1 MDD72-120 IXYS
  VUB145-16N01 VUB145-16NO1 IXFN100N050 MDD80-12
  VUB160-16N02 VUB160-12NO2 IXFN21N100Q IXYS VHF28-12IO5
  VUB160-16N01 IXYS VUB160-16NO1 IXFN56N90P IXSN40N60AU1
  VUB51-16No1 VUB51-16N01 IXFN64N60P VHF28-18IO5
  VUB72-16NO1 VUB72-12NO1 IXSN52N60AU1 IXFN180N10
  VUB72-16NOXT VUB72-12NOXT IXFN132N50P3 VUO82-16 IXYS
  VUB72-12 IXYS VUB72-16 MCD40-16io6 MDD110A-160
  VUM24/05N VUM24-05N IXSN35N100U DSI2x55-12A
  VUO250-16N07 VUO250-16NO7 IXFN100N50P IXYS IXFN50N60
  VUO25-16NO8 VUO25-12NO8 IXFN106N20 DSS2X121-0045B
  VUO30-08NO3 IXYS VUO30-10NO3 IXKN40N60 DSS2X111-008A
  VUO35-16N01 VUO35-12NO1 IXFN110N60P3 DSS2X41-01A
  VUO31-16 VUO51-16 DSEP2X31-12A VUO30-12N03
  VVZ24-16I01 VVZ24-16IO1 IXFN36N60 vuo34-16noi1
  VVZB120-16IOX VVZB120-16I0X IXSN35N120AU1 VUO34/16
  VWO140-14io1 IXYS VWO140-14I01 IXFN35N100 DSEI2*101-06C IXYS
  IXFP16N50P IXFN26N90 IXFN200N07 IXFN50N80Q2
  IXFV52N30PS IXFN300N10P MDD950-18N1W IXFN24N100F
  IXEH25N120D1 VVZ24-14IO1 MCC320-30io2 IXYS IXFN34N100
  VBO22-16NO8 VVZ24-12I01 MCD320-34io2 IXFN32N60
  IXF44N80 IXYS DSEI2x121-02A MCD431-22io2 IXFN130N30
  MDD5020 IXGN50N60BD2 MCD720-14io7 VBO50-16NO7
  VBO19-16DT1 IXFN180N25T MCD720-18io7 IXYS IXFN39N90
  VBO25-16NO2 IXFN60N80P MDD710-24N2 IXFN20N120P
  VBO20-12N02 MCD94-22IO1B MDD630-36N2 IXFN24N100
  IXFB80N50 IXFN36N100 MDA630-36N2 MDA72-16N1B
  IXFB38N100Q2 IXFN82N60P MDA710-26N2 IXFN73N30
  IXFB82N60Q3 MEE75-12DA MDC431-24io2 MCC57-16IO1B
  IXFB70N60Q2 IXYS MEA75-12DA MDC720-18io7 MCC57-16IO8B
  IXFB44N100P VUO100-16NO7 MDD950-20N1W DSEP2X91-03
  IXFB60N80P IXFN100N120C MCC320-32io2 IXYS MDD95-12M1B
  IXFB110N60P3 IXFN280N07 MCD431-24io2 DSEP2X61-06A
  IXFB50N80Q2 vuo68-12n07 MCC720-14io7 IXFN30N110P
  VBO20-16A02 VMK165-007T MDD950-22N1W IXFN36N110P
  IXFB100N50P  IXYS MDC320-36io2 IXFN32N80P
  DSEP2X91-03A VMM45-02FS MCC320-34io2 IXFN79N20
  VBO36-12N08 MCO50-12IO1 MCD320-36io2 IXFN55N50 IXYS
  DSEI2X30-04C MEK75-12DA MCC500-30io7 DSS2X101-02A
  MWI100-12T8T IXYS MEK95-06DA MCD500-30io7 IXFN38N100P
  IXFN18ON2O MEE95-06DA MDC700-14io1W IXFN38N80Q2
  MCC431-22io2 MEA95-06DA IXYS MCC700-14io1W IXFN120N20
  MWI75-12T8T VBE60-06A MCD700-14io1W IXFN64N50P
  MCC431-24io2 VUO68-16NO7 MDC650-24io7 IXFN120N25
  MCC512-16i01B DSS2X200-0008D MDD1080-18N7 VUO52-12No7
  MCDA-23-12-50 IXSN35N120U1 MDA1080-18N7 IXFN32N100Q3
  MWI75-12E8 IXFN180N15P MCD650-24io7 IXFN140N20P
  MKI75-12E8 IXYS VVZ40-12IO1 MCC720-18io7 IXYS IXSN40N60A
  MDO1201-14N1 MCC94-22 IXGN200N60 DSS2X101-015A
  MCO741-22io1 MMO62-12IO6 MDC700-18io1W IXFN32N120
  mcc550-14io1 DSE12X101-12A MCD700-18io1W VUE75-06NO7
  MCC551-16IO1 VUO80-16 IXYS MDD1080-24N7 VMM15-045P
  VMO650-01F VW2X30-14IO1 MDA1080-24N7 MUBW40-12T7
  MDD710N22K IXEN60N120D1 MCD580-28io7 MLO75-12I01
  MCO801-18IO1 IXFN230N20T MCC650-24io7 MLO75-16IO1
  MDO1201-18N1 VHF55-12IO7 MDC600-22io1W MEK600-04DA
  MDA950-12N1W VUO86-16N07 MCD600-22io1W MUBW35-12E7
  MDA950-14N1W VUO86–12NO7 MDC580-28io7 MCD200-16IO1
  VVY40-16 IXYS VHF55-16I07 MDD1080-28N7 VTO175-16IO7
  MDA950-18N1W MUBW10-06A6 MDA1080-28N7 VTO175-14io7
  MDC500-30io7 IXSN55N120A IXYS MCC320-36io2 MCC350-16io1B
  MDA950-20N1W MUBW6-06A6 MCC580-28io7 MEO500-06DA
  MDO1201-22N1 IXSN55N120 MCC600-22io1W MKI50-12E7
  MDD630-30N2 VBO130-16NO7 MDDA103A1A MDD170-22N1
  MDA630-30N2 MMO90-12IO6 MCC500-36io7 MII150-12A4
  MDD810-12N2 IXTN79N20 MCD500-36io7 MCC255-18I01
  MDA810-16N2 MUBW10-06A6K MID75/12A3 MCC250-18io1
  MCO800-12i01 MMO62-16io6 MDDA083A1A MDD255-18N1
  MDA950-22N1W VUE50-12NO1 MWI25-12A7 MD300A-S0.7BA
  MDC320-30io2 IXFN34N80 MUBW50-06A8 MCC170-22I01
  MDC431-20io2 MUBW15-06A6 MWI35-12A7 MCD255-22IO1
  MDD950-12N1W MMO90-16IO6 MWI225-12E9 MCD220-20io1
  MCD320-30io2 IXFN110N85X IXYS MWI450-12E9 MCC220-18IO1
  MCD431-20io2 VVZF70-12I07 MDD162-16N1B MDD200-21N1
  MDD710-22N2 MMO74-12IO6 MLO110-08IO7 VUB135-22NO1
  MDA710-22N2 VUM85-05A VBO40-12N06 MCD312-16io1
  MDD810-16N2 MDD122-16N1B MUBW30-12A6 VUB135-22N01
  MDD810-18N2 IXFN55N50F MCO-500-12-101 VVZB170-16IOXT
  MDA810-12N2 IXDN55N120D1 VVZ-175-16-IO7 VVZB135-16NO1
  MDA810-18N2 IXGN200N60B3 VVZB170-16NO1 MCC310-18io1
  MDD600-18N1 MUBW35-06A6 DSEP2X60-12A MDO600-16N1
  MDC500-36io7 MUBW25-06A6 MCC74-14IO1B MDO500-14N1
  MDC320-32io2 IXTN170P10P MCC16-14IO1B MCD310-22I01
  MDD950-14N1W IXSN62N60U1 VUO120-12NO1 MDO500-22N1
  MCD320-32io2 VMO60-05F VUO120-16NO1 MDC265-24io3
  MCD6-SP/51N IXYS MMO74-16 VUO155-12NO1 MDC325-14io3
  MCO740-22io1 IXGN82N120B3H1 MID400-12E4 MCC265-24io3
  MDC320-34io2 IXGN82N120C3H1 MUBW25-12T7 MCD265-24io3
  MDC431-22io2 IXSN35N100U1 VMO1200-01F MCC325-14io3
  MDC720-14io7 VHFD16-08IO1 IXFB30N120P MCD325-14io3
  MDD500-16N1 MMO75-12IO1 VMO1600-02P MDD410-24N3
  MDC501-14io2 MMO36-16IO1738D MDO36-16IO1 MDA410-24N3
  MDC552-12io2 MCC122-16IO1 VWO35-08H07 MDD510-18N3
  MCD501-14io2 MMO75-16IO1 VBE55-06NO7 MCD312-22IO1
  MCD552-12io2 IXFN230N10 VUE22-12NO7 MCO450-22IO1
  MDC501-16io2 MUBW15-12A6K VTO39-08H07 MUBW75-06A8
  MCD501-16io2 MUBW15-06A6K VUE35-06NOT MCO600-22io1
  VVZB120-12IO1 MUBW15-12A6 VBO68-16N07 MDC160-30io3
  MDC552-14io2 MUBW10-12A6 MKI50-06A7 MDA510-18N3
  MCD552-14io2 IXYS MUBW30-06A7 IXTN40P50P VUB116-16NOXT
  MDC501-18io2 IXGN320N60A3 IXKN45N80C MDO600-22I01
  MDC552-16io2 VUO160-12NO7 MDOD-Q11CX MKI65-60A7T
  MCD501-18io2 VUO160-16 UGE1112AY4 MCO500-22I01
  MCD552-16io2 MEK200-02DA HTZ110A25K MCC312-22IO1
  MCC431-20io2 IXDN55N120AU1 VKI50-12P MCC325-18io3
  VVZB120-16IO1 DSEI2X161-12P IXDN60N60 MDC160-36io3
  VW2X60-16i01 IXFN340N07 vuo120-16 MDC220-28io3
  VHF25-08io7 IXFN360N15T2 IXEH25N120U1 MDC325-18io3
  VW2X60-14i01 IXFN360N10T vuo155-16no1 MCC160-30io3
  VHF25-12io7 IXFE36N100 Vuo155-16no MCD160-30io3
  VUM33-05N MMO36-16IO1 VBO68-08N07 MCC220-28io3
  VUB62-12NO1 MII75-12A3 VKM60-01P1 MCD220-28io3
  VHF125-12 IXYS VBO160-08N07 VUO155-16 MCD325-18io3
  VUM33-05N--10 MUBW30-12A602 MCD200-16 MUBW75-12T8
  VTO175-12IO7 MUBW30-12A6K MDD071B-N-040-N2S-095GA0 MDD275-30N3
  DSEI2X61-12B MUBW30-12E6K MCD5-0141B-T5-G2X-00-CV2 MDA275-30N3
  DESI2X61-12B MUBW15-12A7 VMM1500-0075T2 MDD410-28N3
  VCK105-08io7 MUBW10-12A7 VMM1500-0075P MDA410-28N3
  IXSN52N60U1 VVZ70-16I07 DSSX200-0008D VUI72-16NOXT
  MII100-12A3 MEK160-02DA MLO175-16IO7 DSEI2X30-10B
  VBE20-20NO1 VWO85-14I01 MCO100-12IO1 VUO30-14N03
  IXFN44N50Q MDD200-16N1 VHFD37-08I01 VUO35-12
  IXFN27N80 MUBW20-06A6 MID550-12A4 MDO500-12N1
  IXFN25N90 MUBW20-06A7 IXFN280N085 MDD312-16N1
  VYK70-16IO7 IXYS MCD200-18IO1 IXTN90N25L2 VVZB135-16IOXT
  VUO98-16NO7 IXFN420N10T VWO95/12IO7 VMM300-03F
  VUO122-12NO7 MUBW25-12A7 VWO40-14IO7 VUB145-16NOXTE2
  VUO122-16NO7 MEK150-04DA VBE17-06NO7 MCC215-22I01
  VBE100-06NO7 DSEI2x161-06P VBO88-08NO7 MDO500-16io1
  MCD161-22I01 MMO36-12iO1 MKI50-12F7 MID200-12A4
  VWO35-08HO7 VW2X30-12IO1 MKI50-12E1 MDO500-16N1
  HTZ130B33K VUE75-12N07 VIO50-12P1 MCC160-36io3
  VMM90-09F MEK300-06A MEO450-12A MCD160-36io3
  VBH40-05A IXYS MEK300-06DA HTZ240F10K VUB116-13N01
  Mcd96-16no1 MMO230-16IO7 IXFN8260P VBO30-12NO7
  DESI2X31-06C MMO230-12IO7 VBE100-12 VUB145-16NOXT
  MII200-12A4 MDD442K-125-16 VUM25-05E MUBW50-12A8
  VMO550-01F MEE300-06DA MDD600N2200K85 MWI75-06A7T
  IXFN48N45 MEA300-06DA VHFD-29-08 MDD275-36N3
  VMM650-01F MEE250-12DA MMO140-08IO7 MII300-06E4
  MDC501-12io2 MEA250-12DA MUBW35-06K VMO440-02FL
  MWI100-12E8 MEK250-12DA MWI60-06G6K MDA275-36N3
  MUBW35-12A8 VII50-12S3 HVL900-16iO1 VMO440-02
  MUBW35-12A7 MDD200-22N1 VCK105-16IO7 VMO580-02F
  VII50-12S1 IXYS MID100-12A3 MCO75-16IO1 VMO400-02
  VUO98-12NO7 VWO140-16I01 VUO84-16NO7 MDC56-06i01B
  VMM1000-01F MWI15-12A7 VKI50-12P1 MDC56-16i01B
  VMM1200-01F VW2X45-14Io1 VII25-12P1 DSEP2x61-03A
  DSEE55-24N1F MLO36-16IO1 IXFN520N075T2 VUB160-16on2
  VHFD9-08iO1 MLO36-12I01 MCO100-16io1 IXFN44N50
  MDD80-04N1 MID75-12A3 VBE55-12NO7-LF MUBW50-12E8
  MDD600-12N1 VUB12-16NO2 IXYS VMO400-02F

   

  THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP Liên hệ:

  CÔNG TY TNHH EURODODO

  Đ/C: 6/33/7/4 Đường Vườn Lài P. An Phú Đông Q.12 TP.HCM Website: EuroDodo.com

  PHÒNG KINH DOANH

  Email: kinhdoanh@eurododo.com Hotline:  0374.008.015                     

  EDUculum.com - Nguồn tài liệu miễn phí

  Email: info@educulum.com

  Theo dõi Youtube

  Chuyên mục: Đề thi | Tiểu học | Nuôi dạy con | Toán |  Văn | Anh | sinh | sử

   

gotop