• Toán Lớp 7 học Online miễn phí Thầy Hằng TX dạy trọn bộ toán 7

  Học toán lớp 7 online trực tuyến miễn phí cùng thầy Hằng TX - học trọn chương trình toán 7 FREE. học toán lớp 7 học toán lớp 7 online miễn phí, cách học toán lớp 7 hiệu quả, học toán qua mạng phần mềm học toán lớp 7 free giúp con học trực tuyến toán lớp 7 học toán lớp 7 trên mạng kênh youtube Thầy Hằng TX dạy nhiệt tình tâm huyết bám sát từng bài học chương trình toán 7

  Ngày đăng: 19-07-2019

  7,121 lượt xem

  HỌC TOÁN LỚP 7 ONLINE QUA MẠNG CÙNG THẦY HẰNG TX

         Phụ huynh học sinh quan tâm học toán lớp 7 tập 1 học toán lớp 7 online miễn phí, cách học toán lớp 7 hiệu quả, học toán qua mạng, học toán lớp 7 miễn phí, giúp con học trực tuyến toán lớp 7, học toán lớp 7 trên mạng kênh youtube Thầy Hằng TX, dạy nhiệt tình tâm huyết bám sát từng bài học chương trình toán 7.

        Thầy Hằng TX với đam mê dạy học và mong muốn được truyền cảm hứng học môn toán đến với học sinh cả nước, thầy đã lập kênh Youtube "Thầy Hằng TX" và dạy học môn toán lớp 7 nói riêng và chương trình toán lớp 3 4 5 6 8 9 10 11 12 nói chung

        Học sinh có thể học qua mạng môn toán lớp 7 online trực tuyến miễn phí bám sát các bài học trong chương trình sách giáo khoa hiện hành, tại đây các em sẽ được học những kiến thức căn bản môn toán lớp 7, các chú ý quan trọng trong từng bài học, hướng dẫn giải các bài tập trong SGK và SBT toán 7... Ngoài ra kết thúc mỗi chương thầy có phần ôn tập chương và bài kiểm tra thử để học sinh cũng cố lại kiến thức của mình.

  Học toán lớp 7 với thầy Hằng TX

  Lộ trình học qua mạng môn toán lớp 7 online miễn phí với Thầy Hằng TX

  TOÁN LỚP 7 CẢ NĂM: 37 tuần = 140 tiết.

   
   TOÁN LỚP 7 HỌC KÌ I: 19 tuần = 72 tiết (Đại: 40 tiết, Hình: 32 tiết).
   
   - Kiểm tra thường xuyên: 5 bài
   
   - Kiểm tra định kỳ hệ số 2: 3 bài 
   
   - Kiểm tra định kỳ hệ số 3 (thi học kỳ 1 toán lớp 7): 1 bài (Đại và Hình).
   
  TOÁN LỚP 7  HỌC KÌ II: 18 tuần = 68 tiết (Đại: 30 tiết, Hình: 38 tiết).
   
  - Kiểm tra thường xuyên: 5 bài
   
   - Kiểm tra định kỳ hệ số 2: 3 bài
   
   - Kiểm tra định kỳ hệ số 3 (thi học kỳ 2 toán 7): 1 bài (Đại và Hình).
   
  Những bài dạy cụ thể toán lớp 7 miễn phí trên kênh Thầy Hằng TX
  Học toán lớp 7 online
   
  Click vào hình để vào học trực tuyến miễn toán lớp 7

  HỌC TOÁN ĐẠI SỐ LỚP 7 ONLINE - Thầy Hằng TX

   
  Toán lớp 7 trên mạng Chương 1: Số Hữu Tỉ. Số Thực
  ■Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ 
  ■Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ 
  ■Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ 
  ■Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân 
  ■Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ 
  ■Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) 
  ■Bài 7: Tỉ lệ thức 
  ■Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 
  ■Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn 
  ■Bài 10: Làm tròn số 
  ■Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai 
  ■Bài 12: Số thực  
   
  Toán lớp 7 Chương 2: Hàm Số Và Đồ Thị  
  ■Bài 1: Đại lượng tỉ tệ thuận 
  ■Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận 
  ■Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch 
  ■Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch 
  ■Bài 5: Hàm số 
  ■Bài 6: Mặt phẳng tọa độ 
  ■Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)  
   
  Toán lớp 7 online Chương 3: Thống Kê  
  ■Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số - Luyện tập 
  ■Bài 2: Bảng 
  ■Bài 3: Biểu đồ - Luyện tập 
  ■Bài 4: Số trung bình cộng - Luyện tập 
  ■Ôn tập chương 3 Thống kê  
   
  Học Toán lớp 7 Chương 4: Biểu Thức Đại Số  
  ■Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số 
  ■Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số 
  ■Bài 3: Đơn thức 
  ■Bài 4: Đơn thức đồng dạng - Luyện tập 
  ■Bài 5: Đa thức 
  ■Bài 6: Cộng, trừ đa thức - Luyện tập 
  ■Bài 7: Đa thức một biến 
  ■Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến - Luyện tập 
  ■Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến  
   

  HỌC TOÁN LỚP 7 QUA MẠNG PHẦN HÌNH HỌC - Thầy Hằng TX

   
  Toán lớp 7 Chương 1: Đường Thẳng Vuông Góc. Đường Thẳng Song Song  
  ■Bài 1: Hai góc đối đỉnh 
  ■Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc 
  ■Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng 
  ■Bài 4: Hai đường thẳng song song 
  ■Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song 
  ■Bài 6: Từ vuông góc đến song song 
  ■Bài 7: Định lí  
   
  Học Toán lớp 7 qua mạng Chương 2: Tam Giác  
  ■Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác 
  ■Bài 2: Hai tam giác bằng nhau 
  ■Bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (ccc) 
  ■Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (cgc) 
  ■Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (gcg) 
  ■Bài 6: Tam giác cân 
  ■Bài 7: Định lí Pi-ta-go 
  ■Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông  
   
  Toán lớp 7 Chương 3: Quan Hệ Giữa Các Yếu Tố Trong Tam Giác. Các Đường Đồng Quy Của Tam Giác  
  ■Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác - Luyện tập 
  ■Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu - Luyện tập 
  ■Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác Bất đẳng thức tam giác - Luyện tập 
  ■Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - Luyện tập 
  ■Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc - Luyện tập 
  ■Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác - Luyện tập 
  ■Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng - Luyện tập
  ■Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác - Luyện tập 
  ■Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác - Luyện tập

  Tìm kiếm kênh Youtube "Thầy Hằng TX" để vào học trọn chương trình Toán lớp 7 miễn phí

  Mời quý thầy cô tham gia các diễn đàn trao đổi trên Facebook:

  1. Diễn đàn giáo viên ngữ văn THCS: https://www.facebook.com/groups/diendangiaoviennguvanthcs/

  2. Diễn đàn giáo viên toán THCS: https://www.facebook.com/groups/2389736334399420/

  3. Diễn đàn giáo viên tiểu học: https://www.facebook.com/groups/diendangiaovientieuhoc/

   

  THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP Liên hệ:

  CÔNG TY TNHH EURODODO

  Đ/C: 6/33/7/4 Đường Vườn Lài P. An Phú Đông Q.12 TP.HCM Website: EuroDodo.com

  PHÒNG KINH DOANH

  Email: kinhdoanh@eurododo.com Hotline:  0374.008.015                     

  EDUculum.com - Nguồn tài liệu miễn phí

  Email: info@educulum.com

  Theo dõi Youtube

  Chuyên mục: Đề thi | Tiểu học | Nuôi dạy con | Toán |  Văn | Anh | sinh | sử

  Các diễn đàn trao đổi Facebook:

  1. Diễn đàn giáo viên ngữ văn THCS: https://www.facebook.com/groups/diendangiaoviennguvanthcs/

  2. Diễn đàn giáo viên toán THCS: https://www.facebook.com/groups/2389736334399420/

  3. Diễn đàn giáo viên tiểu học: https://www.facebook.com/groups/diendangiaovientieuhoc/

   

gotop