Lịch sử

Chuyên mục lịch sử Việt nam và lịch sử thế giới. Thời kỳ lịch sử | sự kiện lịch sử nổi bật | Hình ảnh lịch sử | Di Tích lịch sử | Bài viết về lịch sử | nhận định lịch sự

 • LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG TRỊ phần 2 1945-1954

  LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG TRỊ phần 2 1945-1954

  Lịch sử địa phương Quảng Trị năm 1945 - 1954 trình bày giai đoạn lịch sử tỉnh Quảng Trị từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945 đến trước hiệp định Gơ-ne-vơ 1954 về tình hình ổn định đời sống nhân dân, xây dựng thực lực cách mạng, đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện, những thắng lợi của quân và dân Quảng Trị trong 2 năm 1947,1948

 • DI TÍCH LỊCH SỬ QUẢNG TRỊ NỔI TIẾNG

  DI TÍCH LỊCH SỬ QUẢNG TRỊ NỔI TIẾNG

  Di tích lịch sử Quảng Trị khái quát 23 di tích lịch sử nổi tiếng Quảng Trị, đặc điểm các di tích lịch sử Quảng Trị, những di tích lịch sử tiêu biểu của Quảng Trị và trách nhiệm của chúng ta đối với các di tích đó (Em phải có trách nhiệm gì đối với các đi tích lịch sử ?)

 • LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG TRỊ phần 1 1930-1945

  LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG TRỊ phần 1 1930-1945

  Lịch sử địa phương Quảng Trị phần 1 - khái quát lịch sử tỉnh Quảng Trị từ 1930-1945 hay còn gọi lịch sử địa phương Quảng Trị trước cách mạng tháng tám 1945. Trình bày chi tiết từ hội nghị thành lập Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Trị đến quá trình đấu tranh giành chính quyền của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945

gotop