• 99 câu hỏi trắc nghiệm bài Điều hòa hoạt động gen có đáp án

  99 câu hỏi trắc nghiệm bài Điều hòa hoạt động gen có đáp án sinh học 12 violet. Các câu hỏi lý thuyết và bài tập về điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ nhận thực, bài tập trắc nghiệm tự luận về điều hòa hoạt động của gen

  Ngày đăng: 26-09-2019

  1,222 lượt xem

  TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN

       Ngân hàng 99 câu hỏi trắc nghiệm bài Điều hòa hoạt động gen có đáp án sinh học 12 violet. Các câu hỏi lý thuyết và bài tập về điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ nhận thực, bài tập trắc nghiệm tự luận về điều hòa hoạt động của gen

  Xem bộ đề thi thử sinh học 12 tại: 2000 Câu trắc nghiệm sinh học 12 có đáp án

  CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 3 ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN

   
  Câu 1: Điều hoà hoạt động của gen chính là
  A. điều hoà lượng mARN của gen được tạo ra.        
  B. điều hoà lượng sản phẩm của gen được tạo ra.
  C. điều hoà lượng tARN của gen được tạo ra.          
  D. điều hoà lượng rARN của gen được tạo ra.
   
  Câu 2: Điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ được hiểu là
  A. gen có được dịch mã hay không.  
  B. gen có được phiên mã và dịch mã hay không.
  C. gen có được biểu hiện kiểu hình hay không.         
  D. gen có được phiên mã hay không.
   
  Câu 3: Trình tự các gen trong 1 opêron Lac như sau:
  A. Gen điều hoà (R) -->vùng vận hành (O) --> các gen cấu trúc: gen Z – gen Y – gen A.
  B. Vùng khởi động (P) -->vùng vận hành (O) -->các gen cấu trúc: gen Z – gen Y – gen A.
  C. Vùng vận hành (O) --> vùng khởi động (P) -->các gen cấu trúc: gen Z – gen Y – gen A.
  D. Gen điều hoà (R)-->vùng khởi động (P) --> vùng vận hành (O) -->các gen cấu trúc.
   
  Câu 4: Điều nào sai đối với sự điều hòa của opêron lac ở E.coli?
  A. Sự phiên mã bị kì hãm khi chất ức chế gắn vào vùng O và lại diễn ra bình thường khi chất cảm ứng làm bất hoạt chất ức chế.
  B. Khi môi trường chỉ có lactôzơ (chất cảm ứng) sẽ gắn vào prôtêin ức chế làm thay đổi cấu hình không gian, do đó nó không gắn vào được vùng O. Nhờ đó mARN pôlimeraza mới thực hiện được quá trình phiên mã ở nhóm gen cấu trúc.
  C. Khi môi trường không có lactôzơ, prôtêin ức chế gắn vào vùng O, ngăn cản sự phiên mã của nhóm gen cấu trúc, vì enzim phiên mã mARN pôlimeraza không hoạt động được.
  D. Khi môi trường có lactozơ, prôtêin ức chế gắn vào vùng O, ngăn cản sự phiên mã của nhóm gen cấu trúc, vì enzim phiên mã mARN pôlimeraza không hoạt động được.
   
  Câu 5: Đối với opêron ở E.coli thì tín hiệu điều hoà hoạt động của gen được thể hiện là
  A. khi không có saccarôzơ, gen cấu trúc không được biểu hiện, còn khi trong môi trường tế bào chỉ có saccarôzơ thì gen cấu trúc mới được biểu hiện, nghĩa là được phiên mã để tổng hợp prôtêin.
  B. khi không có glucôzơ, gen cấu trúc không được biểu hiện, còn khi trong môi trường tế bào chỉ có glucôzơ thì gen cấu trúc mới được biểu hiện, nghĩa là được phiên mã để tổng hợp prôtêin.
  C. khi không có mantôzơ, gen cấu trúc không được biểu hiện, còn khi trong môi trường tế bào chỉ có mantôzơ thì gen cấu trúc mới được biểu hiện, nghĩa là được phiên mã để tổng hợp prôtêin.
  D. khi không có lactôzơ, gen cấu trúc không được biểu hiện, còn khi trong môi trường tế bào chỉ có lactôzơ thì gen cấu trúc mới được biểu hiện, nghĩa là được phiên mã để tổng hợp prôtêin.
   
  Câu 6: Cơ chế điều hoà đối với opêron lac ở E.coli dựa vào tương tác của các yếu tố nào?
  A. Dựa vào tương tác của prôtêin ức chế với vùng P.
  B. Dựa vào tương tác của prôtêin ức chế với nhóm gen cấu trúc.
  C. Dựa vào tương tác của prôtêin ức chế với vùng O.
  D. Dựa vào tương tác của prôtêin ức chế với sự thay đổi của môi trường.
   
  Câu 7: Đối với opêron ở E.coli thì tín hiệu điều hoà hoạt động của gen là
  A. đường lactôzơ. 
  B. đường saccarôzơ.   
  C. đường mantôzơ. 
  D. đường glucôzơ.
   
  Câu 8: Sinh vật nhân sơ sự điều hoà ở các opêron chủ yếu diễn ra trong giai đoạn
  A. trước phiên mã.      B. phiên mã.     C. dịch mã.        D. sau dịch mã.
   
  Câu 9: Trong cơ chế điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hoàR là
  A. nơi gắn vào của prôtêin ức chế để cản trở hoạt động của enzim phiên mã
  B. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động lên vùng khởi động.
  C. mang thông tin cho việc tổng hợp prôtêin ức chế tác động lên vùng vận hành.
  D. mang thông tin cho việc tổng hợp prôtêin.
   
  Câu 10: Ở sinh vật nhân thực, sự điều hoà hoạt động của gen diễn ra
  A. ở giai đoạn trước phiên mã. 
  B. ở giai đoạn phiên mã.
  C. ở giai đoạn dịch mã.
  D. từ trước phiên mã đến sau dịch mã.
   
  Câu 11: Theo giai đoạn phát triển của cá thể và theo nhu cầu hoạt động sống của tế bào thì
  A. tất cả các gen trong tế bào đều hoạt động.
  B. phần lớn các gen trong tế bào hoạt động.
  C. chỉ có một số gen trong tế bào hoạt động.
  D. tất cả các gen trong tế bào có lúc đồng loạt hoạt động có khi đồng loạt dừng
   

  Mời quý thầy cô tham gia các diễn đàn trao đổi trên Facebook:

  1. Diễn đàn giáo viên ngữ văn THCS: https://www.facebook.com/groups/diendangiaoviennguvanthcs/

  2. Diễn đàn giáo viên toán THCS: https://www.facebook.com/groups/2389736334399420/

  3. Diễn đàn giáo viên tiểu học: https://www.facebook.com/groups/diendangiaovientieuhoc/

   

  THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP Liên hệ:

  CÔNG TY TNHH EURODODO

  Đ/C: 6/33/7/4 Đường Vườn Lài P. An Phú Đông Q.12 TP.HCM Website: EuroDodo.com

  PHÒNG KINH DOANH

  Email: kinhdoanh@eurododo.com Hotline:  0374.008.015                     

  EDUculum.com - Nguồn tài liệu miễn phí

  Email: info@educulum.com

  Theo dõi Youtube

  Chuyên mục: Đề thi | Tiểu học | Nuôi dạy con | Toán |  Văn | Anh | sinh | sử

  Các diễn đàn trao đổi Facebook:

  1. Diễn đàn giáo viên ngữ văn THCS: https://www.facebook.com/groups/diendangiaoviennguvanthcs/

  2. Diễn đàn giáo viên toán THCS: https://www.facebook.com/groups/2389736334399420/

  3. Diễn đàn giáo viên tiểu học: https://www.facebook.com/groups/diendangiaovientieuhoc/

   

gotop