• 250 Bài toán chọn lọc nâng cao lớp 4 bồi dưỡng HSG

  Tuyển tập 250 bài toán chọn lọc toán lớp 4 gồm các bài toán trung bình và nâng cao dành cho bồi dưỡng HSG. Bài tập theo chuyên đề: trung bình cộng, viết số theo điều kiện cho trước, lập số và quy tắc đếm, dãy số, bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu lớp 4, bài toán về phân số lớp 4, toán tỉ số, tổng tỉ, hiệu tỉ, toán về tuổi...

  Ngày đăng: 28-02-2020

  1,805 lượt xem

  250 Bài toán nâng cao lớp 4 bồi dưỡng HSG

     Tuyển tập 250 bài toán chọn lọc toán lớp 4 gồm các bài toán trung bình và nâng cao dành cho bồi dưỡng HSG lớp 4. Bài tập theo chuyên đề: trung bình cộng, viết số theo điều kiện cho trước, lập số và quy tắc đếm, bài tập về dãy số nâng cao lớp 4, bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu lớp 4, bài toán về phân số lớp 4, toán tỉ số, tổng tỉ, hiệu tỉ, toán về tuổi...

  Xem thêm: Lý thuyết toán lớp 4 và 10 bộ đề thi

  15 chuyên đề trong tài liệu 250 bài toán chọn lọc nâng cao lớp 4:

  CHUYÊN ĐỀ 1: TRUNG BÌNH CỘNG
  CHUYÊN ĐỀ 2: VIẾT SỐ THEO ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
  CHUYÊN ĐỀ 3: LẬP SỐ VÀ QUY TẮC ĐẾM
  CHUYÊN ĐỀ 4: KỸ THUẬT THỰC HIỆN PHÉP TÍNH
  CHUYÊN ĐỀ 5: DÃY SỐ
  CHUYÊN ĐỀ 6: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH PHẦN PHÉP TÍNH
  CHUYÊN ĐỀ 7: TÌM 2 SỐ BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
  CHUYÊN ĐỀ 8: CẤU TẠO SỐ
  CHUYÊN ĐỀ 9: DẤU HIỆU VÀ TÍNH CHẤT CHIA HẾT
  CHUYÊN ĐỀ 10: PHÂN SỐ
  CHUYÊN ĐỀ 11: BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ, TỔNG TỈ, HIỆU TỈ
  CHUYÊN ĐỀ 12: BÀI TOÁN HAI HIỆU SỐ
  CHUYÊN ĐỀ 13: BÀI TOÁN VỀ TUỔI
  CHUYÊN ĐỀ 14: BÀI TOÁN HAI TỈ SỐ
  CHUYÊN ĐỀ 15: BÀI TOÁN CÔNG VIỆC CHUNG

  File drive để tải trọn bộ:

  https://drive.google.com/file/d/1JNjMeOEcNCp7Mh6QTJzVxwQ-Uirmkg7w/view

  Mời quý thầy cô tham gia các diễn đàn trao đổi trên Facebook:

  1. Diễn đàn giáo viên ngữ văn THCS: https://www.facebook.com/groups/diendangiaoviennguvanthcs/

  2. Diễn đàn giáo viên toán THCS: https://www.facebook.com/groups/2389736334399420/

  3. Diễn đàn giáo viên tiểu học: https://www.facebook.com/groups/diendangiaovientieuhoc/

   

  THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP Liên hệ:

  CÔNG TY TNHH EURODODO

  Đ/C: 6/33/7/4 Đường Vườn Lài P. An Phú Đông Q.12 TP.HCM Website: EuroDodo.com

  PHÒNG KINH DOANH

  Email: kinhdoanh@eurododo.com Hotline:  0374.008.015                     

  EDUculum.com - Nguồn tài liệu miễn phí

  Email: info@educulum.com

  Theo dõi Youtube

  Chuyên mục: Đề thi | Tiểu học | Nuôi dạy con | Toán |  Văn | Anh | sinh | sử

  Các diễn đàn trao đổi Facebook:

  1. Diễn đàn giáo viên ngữ văn THCS: https://www.facebook.com/groups/diendangiaoviennguvanthcs/

  2. Diễn đàn giáo viên toán THCS: https://www.facebook.com/groups/2389736334399420/

  3. Diễn đàn giáo viên tiểu học: https://www.facebook.com/groups/diendangiaovientieuhoc/

   

gotop