• 100 BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 1 Bản word trình bày chuẩn

  Bài toán có lời văn lớp 1 bản word trình bày đẹp tải miễn phí tại EDUculum.com, toán có lời văn lớp 1 cơ bản và nâng cao gồm các dạng đề toán có lời văn dành cho học sinh lớp 1 ôn tập toán lớp 1.

  Ngày đăng: 26-11-2019

  3,224 lượt xem

  100 BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 1

  Bài toán có lời văn lớp 1 bản word trình bày đẹp tải miễn phí tại EDUculum.com, toán có lời văn lớp 1 cơ bản và nâng cao gồm các dạng đề toán có lời văn dành cho học sinh lớp 1 ôn tập toán lớp 1.

  Các chủ đề tương tự được quan tâm: giải toán có lời văn lớp 1 có mấy bước, giải toán có lời văn lớp 1 violet, sáng kiến kinh nghiệm SKKN giải toán có lời văn lớp 1, khái niệm giải toán có lời văn, phần mềm app giải toán có lời văn, các dạng toán có lời văn ở lớp 1, phương pháp dạy toán có lời văn lớp 1, quy trình giải toán có lời văn, rèn kĩ năng giải toán có lời văn lớp 1

  Xem thêm nhiều tài liệu miễn phí tại mục TIỂU HỌC

   

  Bài 1: a) Loan có 18 que tính, Lan có 12 que tính. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu que tính?
   
  ………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
   
   
  b) Hồng có 2 chục que tính,Mai có 22 que tính. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu que tính?
   
  ……………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………
   
   
  c) Hồng có 28 que tính, Hồng cho bạn mượn 17 que tính. Hỏi Hồng còn lại bao nhiêu que tính?
   
  ……………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………
   
   
  Bài 2: a) Cành trên có 10 con chim, cành dưới có 5 con chim. Hỏi có tất cả bao nhiêu con chim?
   
  ………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………
   
   
  b) Cành trên có 26 con chim, đã bay đi 5 con chim. Hỏi còn bao nhiêu con chim?
   
  …………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………
   
  Bài 3: a) Lớp 1B có 33 bạn, lớp 1C có 30 bạn. Hỏi cả hai lớp có tất cả bao nhiêu bạn?
   
  ………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………
   
   
  b)  Lớp 1B có 35 bạn, lớp 1C có ít hơn 3 bạn. Hỏi lớp 1C có bao nhiêu bạn?
   
  …………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
   
   
  c)  Lớp 1B có 35 bạn, lớp 1C có 30 bạn, lớp 1A có 32 bạn . Hỏi cả ba lớp có tất cả bao nhiêu bạn?
   
  ………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
   
  Bài 4: Tháng trước Hà được 15 điểm 10, tháng này Hà được 11 điểm 10. Hỏi cả hai tháng Hà được tất cả bao nhiêu điểm 10?
   
  ………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………
   
   
   
  Bài 5: a)  Hoa có 16 cái kẹo, Hà cho Hoa thêm 3 cái kẹo nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu cái kẹo?
   
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………
   
   
  b)  Hoa có 26 cái kẹo, Hà có 23 cái kẹo nữa. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu cái kẹo?
   
  ……………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………
   
   
   
  c)  Hoa có 1chục  cái kẹo, Hà có 13 cái kẹo nữa, kẹo Lan có 15 cái Hỏi cả ba bạn có tất cả bao nhiêu cái kẹo?
   
  ………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………’…………
  …………………………………………………………………………………………………
   
   
   
  Bài 6. Tú có 1 chục quyển vở, Tú được thưởng 5 quyển vở nữa. Hỏi Tú có tất cả bao nhiêu quyển vở?
   
  ………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
   
   
   
  Bài 7. Huệ có 2 chục bút chì, mẹ mua thêm cho Huệ 5 bút chì nữa. Hỏi Huệ có tất cả bao nhiêu bút chì?
   
  ………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………
   
  Bài 8: Tổ Một làm được 20 lá cờ , tổ Hai làm được 1 chục  lá cờ .Hỏi cả hai tổ làm được tất cả bao nhiêu lá cờ ?
   
  …………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………
   
   
  Bài 9. Hồng có 16 que tính, Hồng được bạn cho thêm 2 que tính. Hỏi Hồng có bao nhiêu que tính?
   
  ……………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………
   
   
  Bài 10: Trong vườn nhà Nam trồng 20 cây bưởi và 3 chục cây cam. Hỏi trong vườn nhà Nam trồng được tất cả bao nhiêu cây?
   
  ………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………
   
  Bài 11: Hải có 25 viên bi, Nam có nhiều hơn Hải 2 chục viên bi. Hỏi Nam có bao nhiêu  viên bi?
   
  ……………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………
   
   
  Bài 12: Lớp 1B có 34 học sinh, lớp 1B hơn lớp 1A là 4 học sinh. Hỏi lớp 1A có bao nhiêu học sinh?
   
  ……………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
   
   
  Bài 13: Tùng có 36 bóng bay, Tùng có nhiều hơn Toàn 5 bóng bay. Hỏi Toàn có bao nhiêu bóng bay?
   
  …………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………
   
   
  Bài 14: Trong vườn nhà Nam trồng 28 cây bưởi, số cây bưởi nhiều hơn số cây cam là 2 chục cây. Hỏi trong vườn nhà Nam trồng bao nhiêu cây cam?
   
  …………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………
   
   
  Bài 15: Nhà An có 32 con gà, nhà An có ít hơn nhà Tú 2 chục con. Hỏi nhà Tú có  bao nhiêu con gà?
   
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………

   

  Bài 16: Hoàng có 25 nhãn vở, Hoàng kém Thanh 2 chục nhãn vở. Hỏi Thanh có bao nhiêu nhãn vở?
   
  …………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………
   
  Bài 17: Lan có 42 que tính, Lan kém Hoa 2 chục que tính. Hỏi Hoa có bao nhiêu que tính?
   
  ………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………
   
  Bài 18: Đàn gà có 45 con gà. Người ta bán đi một số con gà thì còn lại 2 chục con gà. Hỏi người ta đã bán bao nhiêu con gà?
   
  ……………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………
   
   
  Bài 19: Năm nay Hoàng 9 tuổi. Hoàng nhiều hơn Nam 2 tuổi. Hỏi năm nay Nam mấy tuổi?
   
  ………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
   
   
  Bài 20: Năm nay con 13 tuổi, con kém mẹ 25 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?
   
  …………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………
   
   
  Bài 21: Bạn Lan có 2 chục quyển vở, bạn Lan có ít hơn bạn Huệ 5 quyển vở.  Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu quyển vở?
   
  ………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………
   
   
  Bài 22: a) Quyển vở của Hà có 96 trang. Hà đã viết hết 42 trang. Hỏi quyển vở của Hà còn lại bao nhiêu trang chưa viết?
   
  ………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………….
   
   
  b)Quyển vở của Hà có 80 trang. Hà đã viết hết 4 chục trang. Hỏi quyển vở của Hà còn lại bao nhiêu trang chưa viết?
   
  ………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………….
   
   
  Bài 23: Lớp 1A có 33 học sinh, lớp 1B có 3 chục học sinh. Hỏi cả 2 lớp có bao nhiêu học sinh?
   
  ………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
   
  Bài 24: Bạn Tuấn có 3 chục viên bi, bạn Toàn có ít hơn bạn Tuấn 1 chục viên bi.  Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?
   
  ………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………
   
  Bài 25: Năm nay Hoàng 9 tuổi. Hoàng nhiều hơn Nam 3 tuổi. Hỏi năm nay Nam mấy tuổi?
   
  ………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………
   
  Bài 26: Nam có 45 cái nhãn vở, bạn Nam ít hơn bạn Hà 2 chục nhãn vở. Hỏi cả hai bạn có  bao nhiêu nhãn vở?
   
  ……………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………
   
  Bài 27: Lớp 1A có 38 học sinh, lớp 1A nhiều hơn lớp 1B 4 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?
   
  ………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………
   
  Bài 28:a) Lan có 52 nhãn vở, Lan ít hơn Hải 3 chục nhãn vở. Hỏi Hải có bao nhiêu nhãn vở?
  ………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
   
  b) Lan có 52 nhãn vở, Lan nhièu hơn Hải 2 chục nhãn vở. Hỏi Hải có bao nhiêu nhãn vở?
  ………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………
   
  Bài 29 :  Lan hái được 20 bông hoa, Mai hái được 10 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa ?
  …………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………

   

  Bài 30: a) Lớp 1A vẽ được 20 bức tranh , lớp 1B vẽ được 30 bức tranh . Hỏi cả 2 lớp vẽ được bao nhiêu bức tranh ?
   
  …………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
   
  b) Lớp 1A vẽ được 48 bức tranh , lớp 1B vẽ được ít hơn 8 bức tranh . Hỏi lớp 1B vẽ được bao nhiêu bức tranh ?
   
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………
   
  Bài 31: Hoa  có 30 cái nhãn vở, mẹ mua thêm cho Hoa 10 cái nhãn vở nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu nhãn vở?
   
            (Điền số vào tóm tắt rồi giải bài toán)
   
            Tóm tắt
   
  Có :            . . . .  . nhãn vở
   
  Thêm:         . . . . .  nhãn vở
   
  Có tất cả: . . . . .. nhãn vở?
   
  ……………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………
   
   
  Bài 32: a) Đàn vịt có 13 con ở dưới ao và 15 con ở trên bờ. Hỏi đàn vịt đó có tất cả mấy con?
   
  …………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………
   
  b) Đàn vịt có 26 con ở dưới ao và số vịt trên bờ có ít hơn 5 con . Hỏi  trên bờ có bao nhiêu con vịt ?
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
   
  Bài 33: a) Tâm có 15 quả bóng , Nam có ít  hơn Tâm 4 quả bóng . Hỏi Nam có bao nhiêu quả bóng ………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………
   
  b) Tâm có 15 quả bóng , Nam có 14 quả bóng .Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu quả bóng? …………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………
   
  Bài 34: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
   
          Tóm tắt                                                         
   
     Có : 15 cây hoa                               
   
    Trồng thêm: 4 cây                             
   
   Có tất cả: ……cây hoa
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
   
  Bài 35: a) Một cửa hàng có 30 xe máy, đã bán 10 xe máy. Hỏi của hàng còn lại bao nhiêu xe máy?
   
  ……………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………
   
  b) Một cửa hàng có 5 chục xe máy, đã bán 20 xe máy. Hỏi của hàng còn lại bao nhiêu xe máy?
   
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………
   
  c ) Một cửa hàng buổi sáng bán được 2 chục xe máy, buổi chiều bán được 20 xe máy. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu xe máy?
   
  ……………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………
   
  Bài 36 : Thùng thứ nhất đựng 30 gói bánh . Thùng thứ hai đựng 20 gói bánh. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh ?
                         ………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
   
   Bài 37.Trên tường có 14 bức tranh ,người ta treo thêm 4 bức tranh nữa .Hỏi trên tường có tất cả bao nhiêu bức tranh?
   
   ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………
   
   
  Bài 38:a) Một hộp bút có 12 bút xanh và 3 bút đỏ. Hỏi hộp đó có tất cả bao nhiêu cây bút ?
   
  ………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
   
  b)  Một hộp bút có 2 chục bút xanh , 13 bút đỏ và 5 bút vàng . Hỏi hộp đó có tất cả bao nhiêu cây bút ?
   
  ………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………
   
  Bài 39:  a) Lan gấp được một chục chiếc thuyền, Hùng gấp được 30 cái. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu chiếc thuyền ?
   
  ………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………
   
  b) Lan gấp được một chục chiếc thuyền, Hùng gấp được nhiều hơn 8 cái. Hỏi Hùng gấp được bao nhiêu chiếc thuyền ?
   
  …………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………
   
  Bài 40: a)  Hà có 1 chục nhãn vở, mẹ mua cho Hà thêm 20 nhãn vở nữa. Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu nhãn vở ?
  ………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………
   
   
  b) Hà có 1 chục nhãn vở, Hạnh có 26  nhãn vở nữa. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu nhãn vở ?
  …………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………
   
  Bài 41: a) Có 40 con gà mái và một chục con gà trống. Hỏi có tất cả bao nhiêu con gà ?
   
  ……………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………
   
  b)  Có 30 con gà mái , 2 chục con gà trống và 18 con gà con . Hỏi có tất cả bao nhiêu con gà ?
   
  ………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………
   
  Bài 42: Tổ một trồng được 20 cây , tổ hai trồng được 10 cây . Hỏi cả hai tổ trồng được bao nhiêu cây  ?
   
  …………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………
   
  Bài 43:a) Cửa hàng có 30 cái nơ xanh và 20 cái hồng. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu cái nơ ?  
   
  …………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
   
  b) Cửa hàng có 30 cái nơ xanh và 40 cái hồng, cửa hàng đã bán 50 cái nơ . Hỏi cửa hàng còn lại  bao nhiêu cái nơ ?  
   
  …………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………
   
  c ) Cửa hàng có 30 cái nơ xanh và 40 cái hồng và 2 chục cái nơ hồng . Hỏi cửa hàng có tất cả  bao nhiêu cái nơ?
   
  ……………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………
   
  Bài 44: Bình có 20 viên bi, anh cho Bình thêm 3 chục viên bi nữa. Hỏi Bình có tất cả bao nhiêu viên bi?  (Lưu ý bài này phải đổi 3 chục = 30)
   
  …………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………
   
  Bài 45: a) Anh có 3 chục cái bánh. Anh cho em 10 cái bánh. Hỏi anh còn lại bao nhiêu cái bánh? Educulum.com
   
  …………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
   
  b) Anh có 3 chục cái bánh, em 15 cái bánh. Hỏi hai anh em có bao nhiêu cái bánh?
   
  ……………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………
   
  Bài 46: Tổ Một có 60 bông hoa, cô giáo cho thêm 3 chục bông nữa. Hỏi tổ Một có tất cả bao nhiêu bông hoa ?
   
  ……………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
   
   
  Bài 47: a)  Ông Thu trồng được 20 cây cam và 10 cây chuối. Hỏi ông Thu đã trồng được tất cả bao nhiêu cây?
   
  ...........................................................................…………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
   
  b) Ông Thu trồng được 30 cây cam,10 cây chuối và 50 cây táo. Hỏi ông Thu đã trồng được tất cả bao nhiêu cây?
   
  .......................................................................................
   
  …………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………
   
  Bài 48: a) Ngăn thứ nhất có 40 quyển sách, ngăn thứ hai có 30 quyển sách. Hỏi cả hai ngăn có tất cả bao nhiêu quyển sách?
   
  ……………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………
   
  …………………………………………………………………………………
   
  b) Ngăn thứ nhất có 4 chục quyển sách, ngăn thứ hai có 26 quyển sách. Hỏi cả hai ngăn có tất cả bao nhiêu quyển sách?
   
  ……………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
   
  Bài 49: a) Giải bài toán theo tóm tắt sau
   
          Có           : 10 viên bi                                            
   
         Thêm      : 8 viên bi                                               
   
         Có tất cả ….. viên bi?  
   
  …………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
   
   b) Giải bài toán theo tóm tắt sau
   
          Có           : 1 chục viên bi                                           
   
         Thêm       : 18 viên bi                                               
   
         Có tất cả  :…. viên bi?  
   
  ……………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………
   
  …………………………………………………………………………………………………
   
  Bài 50: a)  Giải bài toán theo tóm tắt sau
   
          Thùng thứ nhất  : 20 gói bánh                                           
   
          Thùng thứ hai  : 10 gói bánh                                           
   
         Cả hai thúng có tất cả ….. gói bánh?  
   
  ………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  b)  Giải bài toán theo tóm tắt sau
   
          Một thùng có : 60 gói bánh                                           
   
           Đã bán          : 2 chục gói bánh                                           
   
           Còn lại         : ….. gói bánh?  
   
  …………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………
   
  Bài 51: a) Giải bài toán theo tóm tắt sau
   
            Nam có   : 50 viên bi                                           
   
          Cho bạn   : 20 viên bi                                           
   
         Nam còn lại …….. viên bi?  
   
  ………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
   
     b) Giải bài toán theo tóm tắt sau
   
            Nam có   : 40 viên bi                                            
   
            Hà có         : 36 viên bi                                          
   
           Cả hai bạn  : …viên bi?  
   
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
   
     c ) Giải bài toán theo tóm tắt sau
   
            Nam có       : 5chục  viên bi                                           
   
            Hà có          : 35 viên bi                                          
   
           Cả hai bạn   : …viên bi?  
   
  ……………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………

   

   GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 1

   

  Bài 52: Lan hái được 14 bông hoa, Thanh hái được 5 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa?
   
   
  Bài 53: Dũng có 30 nhãn vở. Sau khi cho bạn thì Dũng còn lại 20 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho bạn bao nhiêu cái nhãn vở ?
   
   
  Bài 54:  Lan cho Hồng 5 quyển sách , Lan còn lại 12 quyển sách. Hỏi Lan có bao nhiêu quyển sách ?
   
   
  Bài 55: Anh có 17 hòn bi. Anh cho em 5 hòn bi. Hỏi anh còn bao nhiêu hòn bi ?
   
   
  Bài 56: Lớp 2 A có 15 học sinh giỏi. Lớp 2 B có ít hơn lớp 2 A là 4 học sinh giỏi. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh giỏi ?
   
   
  Bài 57: Nhà bạn Nam 6 con vịt 12 con ngan. Hỏi nhà bạn Nam có tất cả bao nhiêu con vịt, con ngan?
   
   
  Bài 58: Lan cho Hồng 5 quyển sách, Lan còn lại 12 quyển sách. Hỏi trước đó Lan có bao nhiêu quyển sách
   
   
  Bài 60: Lớp học có 20 học sinh nam và 16 học sinh nữ. Hỏi lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?             
   
   
  Bài 61: An có 12 viên bi, Lan có 7 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?
   
   
  Bài 62: Anh có 30 que tính, em có 20 que tính. Hỏi anh và em có tất cả bao nhiêu que tính?
   
   
  Bài 63: Lớp 1A có 40 học sinh, lớp 1B có 3 chục học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?
   
   
  Bài 64: a) Lớp em có 22 bạn xếp loại khá và 10 bạn xếp loại giỏi. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn được xếp loại khá và giỏi?
   
   
   
  b)Lớp em có 2 chục bạn xếp loại khá và 12 bạn xếp loại giỏi. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn được xếp loại khá và giỏi?
   
   
  Bài 65: a) Có một thanh gỗ được cưa thành hai mảnh dài 32 cm và 60 cm . Hỏi thanh gỗ lúc đầu dài bao nhiêu xăng ti mét?
   
   
  b) Có một thanh gỗ dài 92 cm đã cắt đi 5 chục cm . Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu xăng ti mét?
   
   
  Bài 66: Tháng trước bố làm được 20 ngày công. Tháng này bố làm được 22 ngày công. Tính số ngày công bố làm được trong hai tháng đó.
   
   
  Bài 67: Tháng này bố làm được 25 ngày công, mẹ làm được 24 ngày công. Hỏi bố và mẹ làm được tất cả bao nhiêu ngày công?
   
   
  Bài 68: Tháng này bố làm được 35 ngày công, mẹ làm được 34 ngày công. Hỏi bố và mẹ làm được tất cả bao nhiêu ngày công?
   
   
  Bài 69: Lớp em có 25 bạn xếp loại khá và 1 chục bạn xếp loại giỏi. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn được xếp loại khá và giỏi?
   
   
  Bài 70: Đoạn thẳng AB dài 15cm, bớt đi đoạn thẳng BC dài 5 cm. Hỏi đoạn thẳng AC còn lại bao nhiêu xăngtimét?

   

  EDUculum.com sẽ thường xuyên cập nhật bổ sung mới các bài toán có lời văn lớp 1 ở bài viết này, bạn đọc lưu lại để tham khảo khi cần.

  BẢN WORD TRÌNH BÀY CHUẨN MIỄN PHÍ: Vì dung lượng website không có phép nên để hãy gửi yêu cầu của bạn vào email của chúng tôi bên dưới website chúng tôi sẽ gửi miễn phí cho bạn.

  THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP Liên hệ:

  CÔNG TY TNHH EURODODO

  Đ/C: 6/33/7/4 Đường Vườn Lài P. An Phú Đông Q.12 TP.HCM Website: EuroDodo.com

  PHÒNG KINH DOANH

  Email: kinhdoanh@eurododo.com Hotline:  0374.008.015                     

  EDUculum.com - Nguồn tài liệu miễn phí

  Email: info@educulum.com

  Theo dõi Youtube

  Chuyên mục: Đề thi | Tiểu học | Nuôi dạy con | Toán |  Văn | Anh | sinh | sử

   

gotop