• 10 Trọng Điểm Bồi Dưỡng Học Sinh giỏi môn Toán 10 -Tải Free

  10 Trọng Điểm Bồi Dưỡng Học Sinh giỏi môn Toán 10 - Lê Hoành Phò - Download miễn phí tại EDUculum.com sách bồi dưỡng HSG toán 10 gồm 21 chuyên đề phản chứng và quy nạp, ánh xạ và hàm số, tập hợp và phép đếm, phương trình hệ pt bất phương trình, vecto, tích vô hướng, hệ thức lượng trong tam giác, phép biến hình, GTLN GTNN

  Ngày đăng: 04-07-2019

  3,157 lượt xem

  Sách 10 Trọng Điểm Bồi Dưỡng Học Sinh giỏi môn Toán 10

        10 Trọng Điểm Bồi Dưỡng Học Sinh giỏi môn Toán 10 - Lê Hoành Phò - Download miễn phí tại EDUculum.com  sách bồi dưỡng HSG toán 10 gồm 21 Chuyên đề phản chứng và quy nạp, ánh xạ và hàm số, tập hợp và phép đếm, phương trình hệ pt bất phương trình, vecto, tích vô hướng, hệ thức lượng trong tam giác, phép biến hình, GTLN GTNN, tam giác và đường tròn, cực trị hình học, tọa độ phẳng, đường tròn và conic, lượng giác và ứng dụng, bất đẳng thức cơ bản, bất đẳng thức mở rộng, đa thức lớp 10, phương trình nghiệm nguyên, toán suy luận...

  Chuyên đề 1. Phản chứng và quy nạp

  Chuyên đề 2. Ánh xạ và hàm số

  Chuyên đề 3. Tập hợp và phép đếm -Chuyên đề 4. Phương trình

  Chuyên đề 5. Hệ phương trình

  Chuyên đề 6. Bất phương trình

  Chuyên đề 7. Vector

  Chuyên đề 8. Tích võ hướng

  Chuyên đề 9. Hệ thức lượng

  Chuyên đề 10 Tam giác và đường tròn

  Chuyện đề 11 Cực trị hình học

  Chuyền đề 12 Phép biến hình

  Chuyên đề 13 Tọa độ phẳng

  Chuyên đề 14 Đường tròn và Conic

  Chuyên đề 15 Lượng giác và ứng dụng

  Chuyên đề 16 Bất đẳng thức cơ bản

  Chuyên đề 17 Bất đẳng thức mở rộng

  Chuyên đề 18 Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất .

  Chuyên đề 19 Đa thức

  Chuyên đề 20 Phương trình nghiệm nguyên

  Chuyên đề 21 Toán suy luận

  Bôi đen đoạn bên dưới sẽ xuất hiện link dạng drive.google để DOWNLOAD sách 10 trọng điểm bồi dưỡng HSG toán 10 trọn bộ

  CLICK DOWLOAD miễn phí file mềm trọn bộ sách 10 Trọng Điểm Bồi Dưỡng Học Sinh giỏi môn Toán 10

  THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP Liên hệ:

  CÔNG TY TNHH EURODODO

  Đ/C: 6/33/7/4 Đường Vườn Lài P. An Phú Đông Q.12 TP.HCM Website: EuroDodo.com

  PHÒNG KINH DOANH

  Email: kinhdoanh@eurododo.com Hotline:  0374.008.015                     

  EDUculum.com - Nguồn tài liệu miễn phí

  Email: info@educulum.com

  Theo dõi Youtube

  Chuyên mục: Đề thi | Tiểu học | Nuôi dạy con | Toán |  Văn | Anh | sinh | sử

   

gotop