• 874 Bài tập trắc nghiệm Toán 11 theo từng bài học SGK Toán

  874 Bài tập trắc nghiệm Toán 11 theo từng bài học SGK Toán lóp 11 Đề trắc nghiệm Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Tổ hợp và xác suất câu hỏi trắc nghiệm Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân toán 11 Giới hạn của dãy số Giới hạn của hàm số. Hàm số liên tục Đề trắc nghiệm Đạo hàm Phép dời hình Đường thẳng và mặt phẳng

  Ngày đăng: 08-07-2019

  4,816 lượt xem

  874 Bài tập trắc nghiệm Toán 11 theo Chuyên đề

       874 Bài tập trắc nghiệm Toán 11 theo từng bài học SGK Toán lóp 11 Đề trắc nghiệm Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Tổ hợp và xác suất câu hỏi trắc nghiệm Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân toán 11 Giới hạn của dãy số Giới hạn của hàm số. Hàm số liên tục Đề trắc nghiệm Đạo hàm Phép dời hình Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song câu hỏi trắc nghiệm Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc
   
  Đề trắc nghiệm Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
   
  Các hàm số lượng giác - trắc nghiệm toán 11
  Phương trình lượng giác cơ bản
  Một số dạng phương trình lượng giác cơ bản
   
  Đề trắc nghiệm Tổ hợp và xác suất
   
  Câu hỏi trắc nghiệm bài Hai quy tắc đếm cơ bản
  Câu hỏi trắc nghiệm bài Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp
  Nhị thức Niu-tơn - trắc nghiệm toán 11
  Câu hỏi trắc nghiệm bài Xác suất
  Biến cố và xác suất của biến cố
  Các quy tắc tính xác suất
  Biến ngẫu nhiên rời rạc
   
  Đề trắc nghiệm Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân
   
  Phương pháp quy nạp toán học
  Câu hỏi trắc nghiệm bài Dãy số
  Cấp số cộng - trắc nghiệm toán 11
  Cấp số nhân - trắc nghiệm toán 11
  Câu hỏi trắc nghiệm bài Giới hạn
   
  Đề trắc nghiệm Giới hạn của dãy số
   
  Câu hỏi trắc nghiệm bài Dãy số có giới hạn 0
  Dãy số có giới hạn hữu hạn - trắc nghiệm toán 11
  Dãy số có giới hạn vô cực - trắc nghiệm toán 11
   
  Đề trắc nghiệm Giới hạn của hàm số. Hàm số liên tục
   
  Định nghĩa và một số định lí về giới hạn của hàm số
  Câu hỏi trắc nghiệm bài Giới hạn một bên
  Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực
  Câu hỏi trắc nghiệm bài Các dạng vô hình
  Hàm số liên tục - trắc nghiệm toán 11
   
  Đề trắc nghiệm Đạo hàm
   
  Khái niệm về đạo hàm
  Các quy tắc tính đạo hàm - trắc nghiệm toán 11
  Đạo hàm của các hàm số lượng giác
  Câu hỏi trắc nghiệm bài Vi phân
  Đạo hàm cấp cao - trắc nghiệm toán 11
   
  ĐỀ THI PHẦN HÌNH HỌC 11
   
  Đề trắc nghiệm Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
   
  Mở đầu về phép dời hình
  Phép tịnh tiến và phép dời hình
  Câu hỏi trắc nghiệm bài Phép đối xứng trục
  Phép quay và phép đối xứng tâm
  Hai hình bằng nhau - trắc nghiệm toán 11
  Câu hỏi trắc nghiệm bài Phép vị tự
  Phép đồng dạng - trắc nghiệm toán 11
   
  Đề trắc nghiệm Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
   
  Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
  Hai đường thẳng song song - trắc nghiệm toán 11
  Đường thẳng song song với mặt phẳng
  Câu hỏi trắc nghiệm bài Hai mặt phẳng song song
  Phép chiếu song song
   
  Đề trắc nghiệm Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc
   
  Vecto trong không gian. Sự đồng phẳng của các vecto
  Câu hỏi trắc nghiệm bài Hai đường thẳng vuông góc
  Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
  Hai mặt phẳng vuông góc - trắc nghiệm toán 11
  Câu hỏi trắc nghiệm bài Khoảng cách
   
  File dạng drive miễn phí 874 bài tập trắc nghiệm môn toán 11 theo chuyên đề bên dưới:

  Mời quý thầy cô tham gia các diễn đàn trao đổi trên Facebook:

  1. Diễn đàn giáo viên ngữ văn THCS: https://www.facebook.com/groups/diendangiaoviennguvanthcs/

  2. Diễn đàn giáo viên toán THCS: https://www.facebook.com/groups/2389736334399420/

  3. Diễn đàn giáo viên tiểu học: https://www.facebook.com/groups/diendangiaovientieuhoc/

   

  THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP Liên hệ:

  CÔNG TY TNHH EURODODO

  Đ/C: 6/33/7/4 Đường Vườn Lài P. An Phú Đông Q.12 TP.HCM Website: EuroDodo.com

  PHÒNG KINH DOANH

  Email: kinhdoanh@eurododo.com Hotline:  0374.008.015                     

  EDUculum.com - Nguồn tài liệu miễn phí

  Email: info@educulum.com

  Theo dõi Youtube

  Chuyên mục: Đề thi | Tiểu học | Nuôi dạy con | Toán |  Văn | Anh | sinh | sử

  Các diễn đàn trao đổi Facebook:

  1. Diễn đàn giáo viên ngữ văn THCS: https://www.facebook.com/groups/diendangiaoviennguvanthcs/

  2. Diễn đàn giáo viên toán THCS: https://www.facebook.com/groups/2389736334399420/

  3. Diễn đàn giáo viên tiểu học: https://www.facebook.com/groups/diendangiaovientieuhoc/

   

gotop