• 16 Chuyên đề Toán lớp 9 ôn thi vào 10 Và 10 đề thi thử hay

  16 Chuyên đề Toán lớp 9 ôn thi vào 10 Và 10 đề thi thử hay download miễn phí tại website EDUculum.com trang web cung cấp tài liệu và kiến thức miễn phí, tài liệu các chuyên đề ôn thi lớp 9 vào 10 môn toán bao gồm toán đại và toán hình đầy đủ nhất, đây là tài liệu dành cho GV và HS trong việc dạy và ôn thi vào lớp 10 môn toán

  Ngày đăng: 11-07-2019

  3,031 lượt xem

  Tài liệu sách 16 Chuyên đề Toán lớp 9 ôn thi vào 10

       16 Chuyên đề Toán lớp 9 ôn thi vào 10 Và 10 đề thi thử hay download miễn phí tại website EDUculum.com trang web cung cấp tài liệu và kiến thức miễn phí, tài liệu các chuyên đề ôn thi lớp 9 vào 10 môn toán bao gồm toán đại và toán hình đầy đủ nhất, đây là tài liệu dành cho GV và HS trong việc dạy và ôn thi vào lớp 10 môn toán.

        Đề thi vào lớp 10 môn toán của các tỉnh trên cả nước nằm trong chương trình lớp 9, vận dụng kiến thức để tìm ra đáp án đề thi toán vào 10 thì cần kết hợp kiến thức của các lớp trước. Học sinh có thể hình dung được tổng thể chương trình toán lớp 9 và các dạng toán trong đề thi tuyển sinh vào 10 thông qua mục lục chương trình học của môn toán lớp 9 như bên dưới, đồng thời kết hợp với tài liệu 16 chuyên đề môn toán lớp 9 ôn thi vào 10 này và tham khảo thêm các đề thi toán vào lớp 10 chính thức của các tỉnh từ đó có định hướng cho mình tốt nhất nhằm đạt điểm số như ý trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán của mình

  Chuyên đề ôn thi vào 10 bám sát chương trình toán lớp 9

  CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ LỚP 9
   
  Chương 1: Căn Bậc Hai. Căn Bậc Ba  
  ■Bài 1: Căn bậc hai 
  ■Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn bậc hai 
  ■Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương 
  ■Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương 
  ■Bài 5: Bảng căn bậc hai 
  ■Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai 
  ■Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai 
  ■Bài 9: Căn bậc ba 
  ■Ôn tập chương 1 Căn bậc hai, căn bậc ba  
   
  Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất  
  ■Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số 
  ■Bài 2: Hàm số bậc nhất 
  ■Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) 
  ■Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau 
  ■Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) 
  ■Ôn tập chương 2 Hàm số bậc nhất  
   
  Chương 3: Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn  
  ■Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn 
  ■Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn 
  ■Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế 
  ■Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số 
  ■Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình 
  ■Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo) 
  ■Ôn tập chương 3 Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn  
   
  Chương 4: Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn  
  ■Bài 1: Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) 
  ■Bài 2: Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) 
  ■Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn 
  ■Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai 
  ■Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn 
  ■Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng 
  ■Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai 
  ■Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình 
  ■Ôn tập chương 4 Phương trình bậc hai một ẩn  
   
   
  CHƯƠNG TRÌNH HÌNH HỌC LỚP 9
   
  Chương 1: Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông  
  ■Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
  ■Bài 2: Tỷ số lượng giác của góc nhọn 
  ■Bài 3: Bảng lượng giác 
  ■Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông 
  ■Bài 5: Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn Thực hành ngoài trời 
  ■Ôn tập chương 1 Hệ thức lượng trong tam giác vuông  
   
  Chương 2: Đường Tròn  
  ■Bài 1: Sự xác định của đường tròn và tính chất đối xứng của đường tròn 
  ■Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn 
  ■Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây 
  ■Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn 
  ■Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn 
  ■Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau 
  ■Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn 
  ■Ôn tập chương 2 Đường tròn  
   
  Chương 3: Góc Với Đường Tròn  
  ■Bài 1: Góc ở tâm và số đo cung 
  ■Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây 
  ■Bài 3: Góc nội tiếp 
  ■Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung 
  ■Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn 
  ■Bài 6: Cung chứa góc 
  ■Bài 7: Tứ giác nội tiếp 
  ■Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp 
  ■Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn 
  ■Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn 
  ■Ôn tập chương 3 Góc với đường tròn 
   
  Chương 4: Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu  
  ■Bài 1: Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ 
  ■Bài 2: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt 
  ■Bài 3: Hình cầu Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu 
  ■Ôn tập chương 4 Hình trụ - Hình nón - Hình cầu
   
  Link dạng drive để tải tài liệu sách 16 Chuyên đề Toán lớp 9 ôn thi vào 10 bên dưới:

  https://drive.google.com/file/d/1IOx8HQ84QsKxV-36Bu0kOP6xbm1dRxIN/view

  THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP Liên hệ:

  CÔNG TY TNHH EURODODO

  Đ/C: 6/33/7/4 Đường Vườn Lài P. An Phú Đông Q.12 TP.HCM Website: EuroDodo.com

  PHÒNG KINH DOANH

  Email: kinhdoanh@eurododo.com Hotline:  0374.008.015                     

  EDUculum.com - Nguồn tài liệu miễn phí

  Email: info@educulum.com

  Theo dõi Youtube

  Chuyên mục: Đề thi | Tiểu học | Nuôi dạy con | Toán |  Văn | Anh | sinh | sử

   

gotop